Met oog voor elkaar en onze leefomgeving creëren we onverwachte ruimtelijke schoonheid. Natuurlijke verbinding tussen mens, natuur en gebouw is een rode draad in ons werk. Onderzoek naar sociale-, ontwikkelings- en constructieve strategieën uit de natuur zijn onderleggers voor onze innovatieve ecologische architectuurontwerpen, als ook voor onze manier van (samen)werken.

Nieuws Oplevering Woonzorggebouw de Hoekstee Planet Lab Architecture
NIEUWS opgeleverd woonzorggebouw voor mensen met ASS - Rotterdam

OPGELEVERD: woonzorgbouw voor mensen met Autistisch Spectrum Stoornis

voor het ontwerp van woningen voor kwetsbare groepen onderzochten we ter inspiratie de samenleving van zeepokken in getijdengebieden
Zorgwoningen "de Hoekstee" - Rotterdam

PLANET LAB ARCHITECTURE  is een Rotterdams architectenbureau die bouwprojecten combineert met conceptontwikkeling, onderzoek en onderwijs.

Onze architectuur is verankerd in zijn omgeving. Onderzoekt nieuwe verbindingen van mens met natuur, is natuur-inclusief en versterkt hiermee de biodiversiteit.
Onze ontwerpen sturen op nieuwe sociale verbindingen; zowel in het gebouw tussen de doelgroepen, als het gebouw met de buurt. Gebouwen die je verwonderen, uitdagen tot ontwikkelen en doen ontmoeten.
Wij ontwerpen duurzame gebouwen.  Duurzaam door flexibiliteit te bieden in de gebouwopzet voor een lange levensduur. Duurzaam door herbestemmen van bestaande gebouwen tot nieuwe functies. Duurzaam door energieneutraal (ENG) te ontwerpen, met toepassing van bio-based, circulaire en lokale materialen. Ontwerpen die de disbalans van de natuur, onze planeet helpen te herstellen.

Onze focus ligt op sociaal-maatschappelijke en culturele projecten, waaronder educatiegebouwen, zorggebouwen, theaters, musea, sportgebouwen. Ook met woningbouw en herbestemmingsprojecten heeft het bureau al meer dan 25 jaar ervaring.
projects 

de tactiliteit en de kleurschakering van de boomstammen komt terug in de gevel van de appartementen
appartementen Stadhouderspark - Vught

'gebouwen verankerd in hun omgeving, waar je je mee verbonden voelt maar ook uitdagen'


PLANET LAB TEAMS is een open samenwerkingsverband van architecten, technici, wetenschappers en kunstenaars die elkaar inspireren en samen innoveren. Als in een ecosysteem heeft ieder teamlid zijn specialisme en werkt gelijkwaardig samen binnen projectteams; van architect tot bioloog, van bouwkundige tot opdrachtgever, van kostendeskundige tot socioloog. Opdrachtgevers en gebruikers zijn gelijkwaardige teamleden met hun eigen specialismes. Samen vertellen we ons gezamenlijk verhaal, staan we sterker en realiseren we projecten voor een betere wereld.
teams

Simone Drost Planet Lab Architecture Rotterdam
SIMONE DROST is architect, concept ontwikkelend teamlid en oprichter van PLANET LAB ARCHITECTURE. Na een succesvolle samenwerking in Drost + van Veen architecten gedurende 21 jaar ging Simone Drost in 2014 verder in haar eigen bureau.
"Ik ben een onderzoekende ontwerper. Mijn fascinatie voor de invloed van natuur op architectuur vind je terug in mijn projecten. De afgelopen jaren heb ik me ontwikkeld in BIOMIMICRY (zie research) om natuurlijke ontwikkelingsstrategieën toe te kunnen passen voor architectuurontwerpen".
simone drost | contact

Jacques Vink Planet Lab Architecture
JACQUES VINK is architect en werkt aan natuur-inclusie. Circulair bouwen is het uitgangspunt voor precies gedetailleerde ontwerpen met als het kan bio-based materialen. Dit maakt de architectuur tastbaar.
"Als Rotterdammer ben ik gefascineerd door de rijkdom van de natuur, ook in de stad. Een natuur-inclusieve stad is een gezonde stad voor plant, mens en dier. Het groeiende en gemaakte samenbrengen in architectuur is een boeiende opgave waarin nog veel te ontdekken valt".
teams

LAURA STEVENS is Biomimicry wetenschapper, docent en architect. Als teamlid werkt zij aan het introduceren van biomimicry design thinking in projecten vanaf de startfase. De ontwerpproblematiek vertaalt zij naar wetenschappelijk biologische strategieën en vandaar naar gebouwontwerp. Haar doel is een duurzaam, circulair ontwerp.
“As a lover of Nature, I also was a scout as a kid. I studied Wildlife Management at Brevard College in North Carolina and Landscape Architecture at the University of Florida. Biomimicry is the emerging field that combines biology and design.”
teams'als multidisciplinair team vertellen we met onze architectuur verbindende verhalen'


PLANET LAB RESEARCH onderzoekt hoe we humane en veerkrachtige gebouwen kunnen realiseren. Hoe verbinden we ons met onze stedelijke / landschappelijke omgeving en met elkaar? Wij stellen ons de vraag hoe pakt de natuur dit aan. Uitgebreid vooronderzoek van locatie, programma, gebruikerswensen en kostprijs vormt de basis van al onze ontwerpen.
research


de singelparkbruggen vertellen het verhaal van de hortus bontanicus
Singelpark bruggen - Leiden