Planet Lab Architecture stelt zichzelf steeds de vraag: voeden we met ons ontwerp onze planeet of de mens? Onze relatie met de natuur is continue in beweging. Al tijden streven we er naar ons landschap te beheersen. Zie onze beroemde polders en sluizen, maar ook de manier waarop we de natuur exploiteren en nu overbelasten. Het klimaat heeft steeds sterkere autonome reacties waar we niet meer om heen kunnen. We moeten weer samenleven met en ons onderdeel gaan voelen van onze natuurlijke omgeving, onze planeet. Onze missie is om als ontwerpers een rol te spelen in deze transitie.

NAAR RESEARCH PROJECTS


natuurlijke strategieën en structuren bestuderen we voor veerkrachtige antwoorden op complexe ontwerpopgaven
 
BIOMIMICRY
In de afgelopen jaren hebben we ons gespecialiseerd in Biomimicry, een hernieuwde wetenschap die de natuur als maatstaf voor innovatie neemt. We kunnen leven zien als patronen en methodes. Door deze strategieen te gebruiken bouwt het leven zich op, organiseert het zich, recycled en herontwerpt het zichzelf. Door deze principes, patronen, en functies in de natuur te onderzoeken en deze toe te passen op onze ontwerpen, bereiken we dat wij als mens op een duurzame manier onderdeel zijn van onze planeet.


Daarnaast stellen we ons ook de vraag wat is nog echte natuur? We leven nu in een tijd waar ‘geboren’ of ‘gemaakt’ onduidelijk is, of zelfs samenvloeit. We voelen dat we ons opnieuw moeten (her)verbinden met de natuur. Maar met wat en hoe doen we dat? Zo kunnen we bijvoorbeeld leren hoe mossen samenleven. Hoe werkt het dat zij meer geven dan dat ze nemen?

Een zoektocht naar de relatie tussen mens, gebouw, cultuur en natuur loopt als een rode draad door ons werk. De natuur verwondert ons met zijn vermogen om met minimale middelen en energieverbruik maximaal resultaat te genereren. Natuursystemen zetten ons aan het denken, bieden ons voorbeelden voor innovatieve duurzame bouw strategieën, bouwmaterialen en geven voorbeelden voor low impact constructie systemen en leren ons wat aanpassingsvermogen is. De vraag die ze ons continue voorspiegelt is, hoe wij ons als menselijk onderdeel tot haar wensen verhouden.


Natuur verwonderd ons, als storyteller, door zijn diversiteit, hoe het zichzelf herontwerpt, met zijn vernuftig samenwerkende netwerken. Zie bijvoorbeeld hoe bomen met elkaar communiceren via een ondergronds schimmelsysteem. Onder onze voeten spreken bomen met elkaar en delen zij hulpbronnen via een schimmelnetwerk met de naam Wood Wide Web. Sommige planten gebruiken het systeem om hun nakomelingen te ondersteunen, anderen kapen het systeem om hun vijanden te saboteren. Natuursystemen die ons aan het denken zetten.if we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?
Albert Einstein


NATUUR EN STAD
Wat betekent groen in onze steeds verder verstedelijkende wereld? Kunnen we nieuwe vormen van natuur bedenken die onze leefomgeving weer klimaatbestendig en duurzaam kunnen maken? En omgekeerd, kunnen we nieuwe vormen van stedelijkheid en landschap bedenken waar een biodiverse natuur een integraal, duurzaam onderdeel van is? Hoe gaan we om met groene plekken in een steeds voller en verdichtend (stedelijk) landschap?
Planet Lab Architecture onderzoekt het DNA van het ontwerpgebied en zijn gebruikers. Dit levert een divers beeld op van het heden, verleden en toekomst. Met een heldere en veerkrachtige structuuropzet, waar alle stromen en bewegingen van de in het ontwerp en zijn context natuurlijk in verbinding zijn, creëren we een sterke basis die zich kan ontwikkelen en kan teruggeven aan zijn omgeving.

PlanetLabArchitecture-Research-stad-en-natuur-PARK-Amsterdam

Hoe gaan we om met groene plekken in een steeds voller en verdichtend (stedelijk) landschap? Kunnen we nieuwe vormen van stedelijkheid en landschap bedenken waar natuur een integraal en duurzaam onderdeel van is?